top of page

Stenbury Black Clidra The Fair

"Kleja"

Kleja 6.jpg

Carina, Klejas matte beskriver Kleja så här: Kleja är en mycket aktiv hund med stor intensitet, ändå mjuk och lyhörd med mycket vilja att vara till lags. Kleja har stor jaktlust och har visat bra uthållighet i sökande efter skammade änder på höstens jakter.

Kleja är social och trygg i nya miljöer. Hon har stor vattenpassion och arbetar gärna i vatten. Att vi har haft lite problem med avlämningar beror kanske mer på mig än på henne. Vi jobbar vidare..........

bottom of page