SE VCH Stenbury Black Witch of Endor "Halley"

e. SE J(J)CH Moorman's Nightmare

u. Stenbury Black Wych

SE VCH

2 NKL B-prov

Good på utställning

HD: A-A
ED: ua
Ögon: Optigen , hereditärt fri, ögonlyst ua
CNM: hereditärt fri

Levenghyl Monza

e. FTCh Emmawood Drake

u. Levenghyl MIdge

2 x 1 ÖKL B-prov

Good på utställning

Mozes
Mozes2
Mozes4
Mozes6
mozes1
Halley
Halley
Halley2_edited
Viveka huvudskar_edited

HD: A-A index: 109 (2015-06-03)
ED: ua index: 106 (2015-06-03)
Ögon: Optigen – fri genom föräldrar, ögonlyst ua
CNM: fri via föräldrar
SD2 (dvärgväxt): Icke anlagsbärare