top of page

SE J(J)CH Myway Gundogs James

"Jamie"

W9ut15bMac71CHX1P5-nY1-McnDZz3UDG0xwT4_-

Jans beskrivning av Jamie

Jamie är en hund som är lätt att föra, lugn och väl i hand trots sin låga ålder.
Han är mycket lätt att dressera och få att förstå vad som förväntas av honom i alla olika moment, såväl vid dummy- träning som vid olika jaktliga situationer.
Mycket trevlig familjehund, hög tolerans mot såväl främmande människor som hundar.

bottom of page